O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
 
1
2
3
4
5
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 255 คน] เมื่อ 15 ต.ค. 2563
6
7
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 276 คน] เมื่อ 25 มิ.ย. 2562
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 244 คน] เมื่อ 02 ต.ค. 2560
22
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 220 คน] เมื่อ 03 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1