แผนการจัดซื้อ/จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
แผนการจัดซื้อ/จ้างหรือการจัดหาพัสดุสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561
   
 
   
 
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561  
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2561