การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   
 
   
 
 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2562