มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
     
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
   
 
 
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2562