การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน และลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปี 2564
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2564