แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2564
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2564