การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประจำปี 2563
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2563