แผนการจัดซื้อ/จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
แผนการจัดซื้อ/จ้างหรือการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
   
 
   
 
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561  
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2560