ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
18 ก.พ. 2563
2 เอกสารแนบท้ายโครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
18 ก.พ. 2563
3 เอกสารแนบท้ายโครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
18 ก.พ. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
30
21 พ.ย. 2562
5 การเปิดเผยและการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
21 ต.ค. 2562
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง ประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
28
21 ต.ค. 2562
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
53
30 ก.ค. 2562
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
26 มิ.ย. 2562
9 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
26 มิ.ย. 2562
10 รายการกำหนดราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
26 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18