ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลชนะผู้เสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
37
01 เม.ย. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
18 ก.พ. 2563
3 เอกสารแนบท้ายโครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
18 ก.พ. 2563
4 เอกสารแนบท้ายโครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
18 ก.พ. 2563
5 การเปิดเผยและการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
18 ก.พ. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
52
21 พ.ย. 2562
7 การเปิดเผยและการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
21 ต.ค. 2562
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง ประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
45
21 ต.ค. 2562
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
71
30 ก.ค. 2562
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
26 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18