ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง ประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
9
11 ก.พ. 2564
2 การเปิดเผยและการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
11 ก.พ. 2564
3 รายการกำหนดราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
11 ก.พ. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
6
10 ก.พ. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
21 ม.ค. 2564
6 การเปิดเผยและการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
21 ม.ค. 2564
7 รายการกำหนดราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
21 ม.ค. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
29
08 ม.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
4741
07 ธ.ค. 2563
10 เอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
4734
07 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20