ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.บ้านเกาะ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายก อบต.บ้านเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
08 ต.ค. 2564
2 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บ้านเกาะ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
06 ต.ค. 2564
3 ประการศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บ้านเกาะ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 ต.ค. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลได้ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประจำปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
1128
16 ก.ค. 2564
5 ประกาศ อบต.บ้านเกาะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถยกกระเช้า) ดาวน์โหลดเอกสาร
1125
13 ก.ค. 2564
6 ประกาศ อบต.บ้านเกาะ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1142
22 มิ.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนการจองฉีดวัคซีน และ 6 เรื่องควรรู้ เตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด - 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
1145
10 พ.ค. 2564
8 ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
1128
01 เม.ย. 2564
9 ประกาศ อบต.บ้านเกาะ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1153
01 มี.ค. 2564
10 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1150
01 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37