ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 4752 คน