ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 4745 คน