ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป คนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ 1,000 บาท ส่วนคนพิการที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือนละ 800 บาท
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 4740 คน