ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน