ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน