ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  รายละเอียด : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ) ถนนสายทุ่งโคร๊ะ หมู่ที่ 5,6
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 75 คน