ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
  รายละเอียด : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 54 คน