ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565
  รายละเอียด :

 ขอให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายติดต่อขอรับและยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีป้าย ประจำปี 2565 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ที่กองคลัง ภายในวันและเวลาราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน