ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.บ้านเกาะ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

 Announcement of the Ban Koh Subdistrict Administrative Organization regarding the recruitment and selection of persons to be general hired employees Fiscal Year 2021 Position: Light machine driver (Car lift) 

 

MPO Slot
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 1141 คน