ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคา
  รายละเอียด : โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองอ้ายควาย หมู่ที่ 5 บ้านหัวปรางค์ ตำบลบ้านเกาะ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 1827 คน