ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตรภาษีป้าย พ.ศ. 2563
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตรภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ให้ใช้บังคับสำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป #ผู้ประกอบการร้านค้าควรศึกษาอัตราภาษีป้ายก่อนติดตั้งป้ายนะคะ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน