กิจกรรม : สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง จัดประชุมชี้แจง เรื่องการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้าความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกต้้งสมาชิกสภาฯ และนายก อบต. ผ่านโปรแกรม Zoom

รายละเอียด :
    

 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง จัดประชุมชี้แจง เรื่องการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้าความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกต้้งสมาชิกสภาฯ และนายก อบต. ผ่านโปรแกรม Zoom

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564    อ่าน 98 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**